آرشیو ‘بسیار کتاب باید’

استانبول از زبان پاموک

پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴

“استانبول، خاطرات و شهر”، نوشتۀ اورحان پاموک، ترجمۀ شهلا طهماسبی، انتشارات نیلوفر

ادامه مطلب …

کتاب تاریخ جهان گامبریج

یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

تاریخ جهان، ارنست گامبریج، ترجمه علی رامین، نشر نی، چاپ دوم ۱۳۹۰

سفر اخیرم به اروپا (فرانسه، بلژیک و هلند) خیلی اتفاقی بود و در بحبوهۀ دفاع از رسالۀ دکتریم. وقت زیادی برای مطالعه نداشتم. تنها کتابی که پیش از سفرخواندم “لونلی پلنت اروپای غربی” بود. از کتاب هایی که پیشتر درباره تاریخ و فرهنگ اروپا خوانده بودم جر مشتی اسم و تاریخ های پراکنده، چیز زیادی در ذهنم باقی نمانده بود. طی این سفر سی روزه، کاخ­ها، قلعه ها، موزه­ ها و محله­ های تاریخی زیادی دیدم که از تاریخ و داستان زندگی شان چیز زیادی نمی دانستم. ردپای شخصیت­ ها، اتفاقات، جنگ­ها و آثار فرهنگی ای که می دیدم در ذهنم روی هم تل انبار می شدند بی آن که بتوانم آنها را در تاریخ ردیابی کنم یا ارتباط شان دهم با آنچه از تاریخ جهان می دانستم. همین شد که تا رسیدم ایران خواندن چند کتاب دربارۀ تاریخ و فرهنگ اروپا را شروع کردم. و چقدر لذت بخش است خواندن کتابی دربارۀ جایی که بوده ای و آنچه که دیده ای.

ادامه مطلب …

سفرنامۀ حاج سیاح

جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۲

سفرنامۀ حاج سیاح، بکوشش علی دهباشی، انتشارات سخن، چاپ ششم، ۱۳۹۰

——————————————————-
همیشه در سفرنامه ها دنبال مسافری می گشتم که بی برنامه کوله اش را برداشته باشد و بی پول و نام و نشان راهی جاده های ناشناس شده باشد.

ادامه مطلب …

سفرنامه پیترو دلاواله

دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۰

نویسنده: پیترو­دلاواله، مترجم:شجاع­ الدین شفا، انتشارات علمی و فرهنگی،چاپ چهارم۱۳۸۴

ادامه مطلب …