آرشیو ‘واشنگتن دی سی: طعم ماندگار’

طعم ماندگار یک شهر (سفرنوشته های آمریکا: واشنگتن دی سی)

دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

بلاخره با مکافات فراوان رسیدم به واشنگتن دی سی. ساعت ۱ نیمه شب بود. میزبانم تام، خوابیده بود و باید خودم مسیرم را به سمت خانه اش پیدا می کردم. نم نم آسمان می بارید. جایی که از اتوبوس پیاده شدم، ترمینال مسقف بزرگی بود که به مترو راه داشت. متروی واشنگتن برعکس نیویورک که قدیمیو کثیفو گرمو شلوغو بدبو بود، جدید بود و تمیز.

ادامه مطلب …