آرشیو ‘بیابان گردی’

بیابان گردی در حاشیه ریگ جن

یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹

بیابان ریگ جن که با عنوان کویر ریگ جن معروف است دومین ماسه زار بزرگ کشور است…

ادامه مطلب …

گردهمایی بیابان گردها جایی نزدیک طبس

دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸۹
هشتمین همایش کویرنوردی هفتۀ پیش برگزار شد و ما هم با حضورمان تبدیل شدیم به بخشی از این همایش…

ادامه مطلب …

روستای مصر

یکشنبه ۹ آبان ۱۳۸۹

نمی­ دانم تا حالا برایتان اتفاق افتاده دلتان هوای جایی را کند اما هیچ چیز برای رفتن به آنجا مهیا نباشد، این حکایت سفر ما بود به روستای مصر.

ادامه مطلب …