آرشیو ‘خراسان از پیر استیر تا رباط زنگ’

آغاز سفر خراسان با پیر استیر (قدم اول)

دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۱

ساعت ۱۲ شب، با کوله ام ایستاده بودم سر جاده امام رضا در سه راه افسریه برای پیدا کردن اتوبوسی که با آن تا سبزوار بروم…

ادامه مطلب …