آرشیو ‘زیارت خلیج فارس’

گاهی باید بازگشت (قدم چهارم)

جمعه ۱۹ اسفند ۱۳۹۰

یکی از اتاق های دور حیات بزرگ خانه وایت هوس در سیراف . . .

ادامه مطلب …

تلخی شیرین (قدم دوم)

سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

در حالی که از جم به سمت بندر سیراف رکاب می زدم، حواسم حسابی جمع بود که کوه پدری (یا پردیس جم) را رد نکنم.

ادامه مطلب …

اتاقی رو به دریا (قدم سوم)

پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۰

وقتی فهمیدم تا هر وقت بخواهم، اتاق روبه دریا از آن من خواهد بود، تصمیم را گرفتم: “آنقدر در سیراف می مانم که حال و روزم بهتر شود”…

ادامه مطلب …

ترمینال جنوب تهران (قدم اول)

چهارشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۰

تمام مسیر را به سرعت رکاب می زدم تا به موقع به ترمینال جنوب برسم و اتوبوس ساعت ۵:۳۰ عسلویه را از دست ندهم.

ادامه مطلب …