آرشیو ‘سفر کاری(باستان شناسی)’

داستان یک گورخفته

یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۱

داستان کاوش یکی از گورهای گورستان تاج امیر از نگاه مردی که صدها سال در آن خفته بود!

ادامه مطلب …

ساردویئه،جایی در شمال جیرفت

دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۰

اگر شما هم مثل ما یک ماه کامل در جاده ­های خاکی بین جیرفت تا راین زندگی می­ کردید حتماَ آن قدر حرف برای گفتن داشتید که انتخاب لحظه­ ها و نوشتن از آنها سخت شود.

ادامه مطلب …

گذشته ای که غرق شد

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
می خواهم برایتان از چیزهایی بگویم و از جایی بنویسم، که هرگز نمی توانید به آنجا سفر کنید…

ادامه مطلب …

کوهرنگ، سرزمین کوچروها (بخش دوم)

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۸۹
زن بختیاری با نیرویی عجیب کار می­کند و البته بی هیچ شکایتی ازینکه…

ادامه مطلب …

کوهرنگ، سرزمین کوچروها(بخش اول)

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۹

اواخر  تابستان سال ۱۳۸۶ عازم کوهرنگ شدیم برای انجام بررسی باستان شناختی.

ادامه مطلب …

کنار صندل جیرفت

سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۹

۱۴آبان سال ۱۳۸۵ سوار اتوبوس کرمان شدم تا خودم را برای همکاری در کاوش کنارصندل به جیرفت برسانم…

ادامه مطلب …

گورخفتگان لما

پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۸۹

وقتی رسیدم، سی­ سخت خواب بود هرچند همکاران ما ساعت ۵ صبح رفته بودند گورستان…

ادامه مطلب …