آرشیو ‘کوهرنگ، سرزمین کوچروها’

کوهرنگ، سرزمین کوچروها (بخش دوم)

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۸۹
زن بختیاری با نیرویی عجیب کار می­کند و البته بی هیچ شکایتی ازینکه…

ادامه مطلب …

کوهرنگ، سرزمین کوچروها(بخش اول)

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۹

اواخر  تابستان سال ۱۳۸۶ عازم کوهرنگ شدیم برای انجام بررسی باستان شناختی.

ادامه مطلب …