آرشیو ‘سفرنوشته های ترکیه 1391’

تجربه ای نو

شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۱
این سفر ۲۳ روز طول کشید و کم هزینه ترین سفری بود که تا حالا تجربه کردم…

ادامه مطلب …

قدم اول

پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۰

باز هم دارم کوله ام را برای سفری یک ماهه می بندم…

ادامه مطلب …