آرشیو ‘پاریس’

استقبال با کروسان داغ (سفرنوشته های فرانسه: پاریس)

شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴

در سفری که به اروپا داشتم چند روزی هم پاریس بودم. نمی دانم سفرنامۀ پاریس را از کجا باید شروع کنم، از  بوی خوش کروسان (Croissant) داغ در دست دوستی که در فرودگاه به استقبالم آمده بود یا حس خوش پباده گز کردن در کوچه های سنگ فرش قدیمی. خلاصه تصمیم گرفتم چند عکس از روزهای پاریس انتخاب کنم و متنی کنار هر عکس بنویسم.

……………………………………………………………….

.

ادامه مطلب …